Serverio nuomos sutartis

Šia sutartimi UAB "Interneto vizija" įsipareigoja teikti serverių nuomos paslaugas pagal pasirinktą serverio planą, o užsakovas įsipareigoja mokėti už jas nustatytą mokestį ir laikytis naudojimosi taisyklių.

Atspausdinkite, pasirašykite, užantspauduokite (įmonėms) sutarties 2 kopijas ir atsiųskite jas mums paštu:

UAB "Interneto vizija"
J. Kubiliaus g. 6
08234 Vilnius
Lietuva

Gavę Jūsų dokumentus, vieną kopiją su mūsų parašu bei antspaudu nusiųsime Jums atgal.

Užsakovas

Juridiniai asmenys turi nurodyti įmonės pavadinimą, kodą, adresą ir atstovo (sutartį pasirašančio asmens) vardą bei pareigas. Fiziniai asmenys turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą ir adresą.

Pavadinimas: *
Kodas: *
Adresas: *
Pvz.: Gedimino pr. 7, 01001 Vilnius
Turi būti realus pašto adresas, kuriuo galite gauti korespondenciją.
Sudarant sutartį, šiuo adresu bus grąžintas antras sutarties egzempliorius.
Įmonės atstovas:
Pvz.: direktorius Vardenis Pavardenis
Pildo juridiniai asmenys, nurodydami sutartį pasirašančio atstovo pareigas, vardą ir pavardę.
Fiziniams asmenims šio laukelio pildyti nereikia.

Serveris

Įrašykite savo serverio pavadinimą (angl. Hostname) - jį rasite sąskaitoje už serverio nuomą arba prisijungę prie serverio valdymo per klientų sistemą. Šis pavadinimas bus įrašytas į sutartį.

Hostname: *

Kitos sąlygos

Nurodykite paslaugų užsakymo datą ir sutarties galiojimo laikotarpį.

Sudarymo vieta: Vilnius
Data: *
Sutartis:
Laikotarpis: mėn.