Paslaugų teikimo sutartis

Šia sutartimi UAB "Interneto vizija" įsipareigoja užregistruoti pasirinktą domeną, o užsakovas įsipareigoja mokėti nustatytą metinį mokestį ir laikytis naudojimosi taisyklių.

Atspausdinkite, pasirašykite, užantspauduokite (įmonėms) sutarties 2 kopijas ir atsiųskite jas mums paštu:

UAB "Interneto vizija"
J. Kubiliaus g. 6
08234 Vilnius
Lietuva

Gavę Jūsų dokumentus, vieną kopiją su mūsų parašu bei antspaudu nusiųsime Jums atgal.

Užsakovas

Juridiniai asmenys turi nurodyti įmonės pavadinimą, kodą, adresą ir atstovo (sutartį pasirašančio asmens) vardą bei pareigas. Fiziniai asmenys turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą ir adresą.

Pavadinimas: *
Kodas: *
Adresas: *
Pvz.: Gedimino pr. 7, 01001 Vilnius
Turi būti realus pašto adresas, kuriuo galite gauti korespondenciją.
Sudarant sutartį, šiuo adresu bus grąžintas antras sutarties egzempliorius.
Įmonės atstovas:
Pvz.: direktorius Vardenis Pavardenis
Pildo juridiniai asmenys, nurodydami sutartį pasirašančio atstovo pareigas, vardą ir pavardę.
Fiziniams asmenims šio laukelio pildyti nereikia.

Paslauga

Pasirinkite paslaugos tipą, kurį ketinate registruoti.

Paslaugos tipas: *

Nurodykite paslaugą, kurį ketinate registruoti.

Paslauga: *

Kitos sąlygos

Nurodykite paslaugų užsakymo datą ir sutarties galiojimo laikotarpį.

Sudarymo vieta: Vilnius
Data: *
Sutartis:
Laikotarpis: metai